Trang chủ> Những khái niệm cơ bản

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á

(Những khái niệm cơ bản)

19-04-2017 | China.org.cn

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á

Tháng 10 năm 2013, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến về việc vạch kế hoạch xây dựng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (viết tắt là AIIB). Sau hơn 800 ngày trù tính chuẩn bị, AIIB do Trung Quốc khởi xướng thành lập, 57 nước cùng vạch kế hoạch xây dựng được tuyên bố thành lập tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 12 năm 2015. Ngày 16 tháng 1 năm 2016, AIIB tổ chức lễ khai trương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới dự và có lời phát biểu. AIIB là ngân hàng phát triển đa phương trong khu vực châu Á mang tính chính phủ, với mục tiêu là hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đây là định chế tài chính đa phương đầu tiên mà Trung Quốc khởi xướng thành lập. Tính đến cuối tháng 3 năm 2017, AIIB có tất cả 70 thành viên, tổng số thành viên chỉ đứng sau Ngân hàng Thế giới, bao gồm 5 thành viên trong nhóm G7, 15 thành viên trong nhóm G20 và 4 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các lĩnh vực đầu tư quan trọng trong thời kỳ đầu của AIIB bao gồm nguồn năng lượng và điện lực, giao thông và viễn thông, cơ sở hạ tầng nông thôn và nông nghiệp, cấp nước và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và logistics, v.v. chương trình cho vay đợt đầu đã được phê chuẩn vào tháng 6 năm 2016.

亚洲基础设施投资银行

2013年10月,中国国家主席习近平提出了筹建亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)的倡议。在历经800余天筹备后,由中国倡议成立、57国共同筹建的亚投行于2015年12月25日在北京宣告成立。2016年1月16日,亚投行举行了开业仪式,习近平主席出席并致辞。亚投行是一个政府间性质的区域多边开发机构,重点支持基础设施建设,这是首个由中国倡议设立的多边金融机构。截止到2017年3月底,共有70个成员,总成员数仅次于世界银行,涵盖了西方七国集团中的5个、二十国集团中的15个和联合国安理会常任理事国中的4个。亚投行初期投资重点领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等,首批贷款计划已于2016年6月获准。