Trang chủ> Những khái niệm cơ bản

Quỹ Con đường tơ lụa

(Những khái niệm cơ bản)

19-04-2017 | China.org.cn

Quỹ Con đường tơ lụa

Ngày 8 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ góp vốn 40 tỷ USD để thành lập Quỹ Con đường tơ lụa. Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quỹ Con đường tơ lụa được đăng ký thành lập tại Bắc Kinh. Quỹ Con đường tơ lụa sẽ đầu tư và tiếp cận nguồn vốn cho những dự án có liên quan như xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên, hợp tác ngành nghề, v.v. của các nước dọc theo tuyến “Một vành đai, một con đường”. Quỹ Con đường tơ lụa có quan hệ bổ sung cho nhau mà không phải là thay thế cho nhau với các ngân hàng phát triển đa bên toàn cầu và khu vực khác, sẽ được vận hành theo trật tự tài chính kinh tế quốc tế hiện nay. Quỹ Con đường tơ lụa tuyệt đối không phải là viện trợ kinh tế đơn giản, mà là thông qua kết nối liên thông với nhau để tạo cơ hội phát triển quan trọng mới cho sự phát triển của các quốc gia có liên quan. Quỹ Con đường tơ lụa là một quỹ mở cửa, hoan nghênh các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực Châu Á tích cực tham gia.

丝路基金

2014年11月8日,习近平主席宣布,中国将出资400亿美元成立丝路基金。2014年12月29日,丝路基金有限责任公司在北京注册成立。丝路基金将为“一带一路”沿线国基础设施建设、资源开发、产业合作等有关项目提供投融资支持。它同其他全球和区域多边开发银行的关系是相互补充而不是相互替代的,将在现行国际经济金融秩序下运行。丝路基金绝非简单的经济援助,而是通过互联互通为相关国家的发展创造新的重大发展机遇。丝路基金是开放的,欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。