Trang chủ> Quản lý môi trường sinh thái và xã hội

Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước

(Quản lý môi trường sinh thái và xã hội)

31-03-2017 | China.org.cn

Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước

Đây là một trong những mục tiêu tổng thể trong việc đi sâu cải cách toàn diện được nêu ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước” là một quan niệm chính trị hoàn toàn mới mẻ, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những nhận thức mới về quy luật phát triển chính trị xã hội, là sự sáng tạo quan trọng cho Học thuyết về Nhà nước của Chủ nghĩa Mác, cũng là tiêu chí lý luận quan trọng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyển từĐảng cách mạng sang Đảng cầm quyền. Hệ thống quản lý nhà nước tức là hệ thống chếđộ quản lý nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm việc sắp xếp các thể chế cơ chế, pháp luật pháp quy trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, văn minh sinh thái và xây dựng Đảng, là một chếđộ nhà nước gắn chặt với nhau, phối hợp nhịp nhàng. Năng lực quản lý nhà nước tức là năng lực vận dụng chếđộ nhà nước để quản lý các công việc xã hội, bao gồm các mặt như cải cách phát triển và sựổn định, công việc nội bộ, ngoại giao và quốc phòng, quản lý Đảng, quản lý nhà nước và quản lý quân đội v.v. Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước, hướng đi chính là con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Phải ra sức vun đắp và phát huy hệ thống giá trị cốt lõi và giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, đẩy nhanh xây dựng hệ thống giá trị phản ánh đầy đủđặc sắc Trung Quốc, đặc tính dân tộc và đặc trưng thời đại.

推进国家治理体系和治理能力现代化

这是中共十八届三中全会提出的全面深化改革的总目标之一。“国家治理体系和治理能力现代化”是一种全新的政治理念,表明中国共产党对社会政治发展规律有了新的认识,是马克思主义国家理论的重要创新,也是中国共产党从革命党转向执政党的重要理论标志。国家治理体系就是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排,是一整套紧密相连、相互协调的国家制度。国家治理能力就是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面。推进国家治理体系和治理能力现代化,方向就是中国特色社会主义道路。要大力培育和弘扬社会主义核心价值体系和核心价值观,加快构建充分反映中国特色、民族特性、时代特征的价值体系。