Trang chủ> Quản lý môi trường sinh thái và xã hội

Chếđộ bù đắp sinh thái

(Quản lý môi trường sinh thái và xã hội)

31-03-2017 | China.org.cn

Chếđộ bù đắp sinh thái

Trong bản “Quyết định” tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất việc thực hiện chếđộ bù đắp sinh thái. Chếđộ bù đắp sinh thái, là chếđộ quản lý môi trường kiểu mới lấy việc phòng ngừa môi trường sinh thái bị phá hoại, tăng cường và thúc đẩy hệ sinh thái phát triển lành mạnh làm mục đích, lấy những người sản xuất, kinh doanh, khai thác, sử dụng ảnh hưởng đến hoặc có thểảnh hưởng đến môi trường sinh thái làm đối tượng, lấy việc quản lý và phục hồi môi trường sinh thái làm nội dung chính, lấy điều tiết kinh tế làm biện pháp, lấy pháp luật làm sự bảo đảm. Chếđộ này được chia thành nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa rộng bao gồm sự bù đắp cho môi trường bị ô nhiễm và sự bù đắp cho chức năng sinh thái, nghĩa hẹp thì chỉ riêng sự bù đắp cho chức năng sinh thái hoặc giá trị sinh thái. Chính phủ Trung Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc ai làm ô nhiễm môi trường, ai phá hoại sinh thái thì người ấy phải chi trả và ai được hưởng lợi thì người ấy phải bù đắp, hoàn thiện cơ chế bù đắp sinh thái cho những khu vực có chức năng sinh thái quan trọng, đẩy mạnh xây dựng chếđộ bù đắp sinh thái ngang bằng giữa các khu vực.

生态补偿制度

中共十八届三中全会《决定》提出实行生态补偿制度。生态补偿制度,是以防止生态环境破坏、增强和促进生态系统良性发展为目的,以从事对生态环境产生或可能产生影响的生产、经营、开发、利用者为对象,以生态环境整治及恢复为主要内容,以经济调节为手段,以法律为保障的新型环境管理制度。它可分为广义和狭义两种。广义包括对污染环境的补偿和对生态功能的补偿,狭义则专指对生态功能或生态价值的补偿。中国政府将坚持谁污染环境、谁破坏生态谁付费和谁受益、谁补偿原则,完善对重点生态功能区的生态补偿机制,推动地区间建立横向生态补偿制度。