Trang chủ> Phát triển kinh tế

Chiến lược phát triển dựa vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo

(Phát triển kinh tế)

31-03-2017 | China.org.cn

Chiến lược phát triển dựa vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Muốn thực thi chiến lược phát triển dựa vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thì phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn diện lấy việc đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật làm hạt nhân, kiên trì xu hướng nhu cầu và phương hướng ngành nghề hóa, kiên trì vai trò chủ thể của doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò mang tính quyết định của thị trường trong việc phân bổ và sắp xếp tài nguyên và thế mạnh của chếđộ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mức độđóng góp của sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật cho sự tăng trưởng kinh tế, hình thành nguồn động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Những biện pháp chủ yếu bao gồm: tạo dựng môi trường cạnh tranh công bằng khích lệđổi mới sáng tạo, xây dựng cơ chế xu hướng thị trường đổi mới sáng tạo kỹ thuật, tăng cường chức năng đổi mới sáng tạo tài chính, hoàn thiện chính sách khích lệ chuyển hóa thành quả, xây dựng hệ thống nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn, đổi mới sáng tạo cơ chếđào tạo, sử dụng tốt và thu hút nhân tài, thúc đẩy hình thành cục diện mở cửa sáng tạo hòa hợp với mức độ sâu, v.v. Cố gắng đến năm 2020, Trung Quốc đã cơ bản hình thành môi trường chếđộ và hệ thống luật pháp chính sách thích ứng với yêu cầu phát triển dựa vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ cho Trung Quốc bước vào hàng ngũ các quốc gia sáng tạo.

创新驱动发展战略

实施创新驱动发展战略,就是要推动以科技创新为核心的全面创新,坚持需求导向和产业化方向,坚持企业在创新中的主体地位,发挥市场在资源配置中的决定性作用和社会主义制度优势,增强科技进步对经济增长的贡献度,形成新的增长动力源泉,推动经济持续健康发展。主要措施包括:营造激励创新的公平竞争环境,建立技术创新市场导向机制,强化金融创新的功能,完善成果转化激励政策,构建更加高效的科研体系,创新培养、用好和吸引人才机制,推动形成深度融合的开放创新局面,等等。中国将力争到2020年,基本形成适应创新驱动发展要求的制度环境和政策法律体系,为进入创新型国家行列提供有力保障。