Trang chủ> Phát triển kinh tế

Trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Trung Quốc

(Phát triển kinh tế)

31-03-2017 | China.org.cn

Trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Trung Quốc

Trạng thái bình thường mới của nền kinh tế Trung Quốc có ba đặc điểm chủ yếu: một là từ tăng trưởng với tộc độ cao chuyển sang tăng trưởng với tốc độ vừa và cao. Hai là cơ cấu kinh tế không ngừng được ưu hóa nâng cấp, chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn từng bước thu hẹp, tỷ trọng thu nhập của cư dân trong GDP tăng lên, ngày càng nhiều dân chúng được hưởng lợi từ thành quả phát triển. Ba là từ thúc đẩy phát triển kinh tế dựa vào lực lượng sản xuất, dựa vào đầu tư chuyển sang thúc đẩy phát triển kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo. Những ảnh hưởng mà trạng thái bình thường mới mang lại cho Trung Quốc chủ yếu bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chậm lại, tổng lượng thực tế vẫn tăng khả quan; sự tăng trưởng kinh tế có xu thế càng ổn định hơn, động lực tăng trưởng càng đa nguyên hơn; cơ cấu kinh tếđược ưu hóa nâng cấp, triển vọng phát triển càng ổn định hơn; chính phủ Trung Quốc ra sức tinh giản bộ máy, trao quyền xuống dưới, tạo thêm sức sống cho thị trường.

中国经济新常态

中国经济新常态的三个主要特点:一是从高速增长转为中高速增长。二是经济结构不断优化升级,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。新常态给中国带来的影响主要包括:经济增速虽然放缓,实际增量依然可观;经济增长更趋平稳,增长动力更为多元;经济结构优化升级,发展前景更加稳定;中国政府大力简政放权,市场活力进一步释放。