Trang chủ> Xây dựng văn hóa

Con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

(Xây dựng văn hóa)

31-03-2017 | China.org.cn

Con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

Nội hàm chủ yếu của con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là kiên trì phương hướng phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, kiên trì phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhàđua tiếng, kiên trì nguyên tắc sâu sát thực tế, sâu sát cuộc sống, sâu sát quần chúng, thúc đẩy văn minh tinh thần và văn minh vật chất xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa khoa học và đại chúng của dân tộc, hướng tới hiện đại hóa, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai.

中国特色社会主义文化发展道路

中国特色社会主义文化发展道路的主要内涵,就是坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,推动社会主义精神文明和物质文明全面发展,建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。