Главная страница> Diễn đàn phiên dịch

Hoàng Hữu Nghĩa: Tích cực hướng dẫn thông minh nhân tạo phục vụ cho ngành phiên dịch

23-12-2016 | Chinanet

Trong thời gian Diễn đàn phiên dịch châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8, chủ tịch ban chấp hành khóa I Ủy ban liên hợp Diễn đàn phiên dịch châu Á-Thái Bình Dương, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội phiên dịch Trung Quốc Hoàng Hữu Nghĩa đã trả lời cuộc phỏng vấn của Chinanet.

Khi nói đến ảnh hưởng của thông minh nhân tạo phát triển nhanh chóng đối với ngành phiên dịch, Hoàng Hữu Nghĩa cho rằng việc thông minh nhân tạo được vận dụng trong công tác phiên dịch, có thể bù đắp những bất cập của ngành phiên dịch bằng sức người về một mức độ nào đó. Thí dụ, trong quá trình “đi ra nước ngoài” của doanh nghiệp, do công tác phiên dịch nặng nề, nội dung phiên dịch lại mang tính kỹ thuật mạnh, văn hóa của doanh nghiệp, các tham số và tiêu chuẩn về kỹ thuật nếu chỉ dựa vào phiên dịch sức người thì rất khó có thể hoàn thành được, như vậy thì cần phải có sự tham dự của thông minh nhân tạo. “Tôi cho rằng, thông minh nhân tạo có thể giúp cho chúng ta phát triển dịch vụ ngôn ngữ lên một mức cao hơn. ”